TOIMINTATAVAT

Seuran toimintakulttuuri perustuu vahvaan yhteisöllisyyteen. Seurassa kunnioitetaan yhteisiä arvoja sekä noudatetaan yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä. Nämä mahdollistavat tavoitteiden mukaisen sekä tehokkaan seuratoiminnan. Liittyessä mukaan seuramme toimintaan tulee teidän sitoutua noudattamaan sekä kunnioittamaan edellä mainittuja yhteisöllisyyden perusperiaatteita.

TALOUSLINJAUKSET

Seuratoiminnan pohjana on talouden toimivuus. Seuran joukkueiden kausimaksujen (sekä edustusjoukkueiden budjettien) linjaukset määrittää seuran toiminnanjohtaja ja talousvastaavat huomioiden toimihenkilöiden toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Seuramme tarjoaa satoja ryhmävaihtoehtoja ja palveluita. Hinnat vaihtelevat 4 000 euron ja 100 euron välillä (pelaaja per vuosi) sen mukaan haluatko tavoitella vanhemmissa junioreissa Suomen mestaruuksia ja pelipaikkaa maajoukkueessa huippu-urheilun ehdoilla vai harrastaa sählyä omaksi iloksesi kerran viikossa. 

Kaikkien tarkemmat kausimaksut määräytyvät vuosittain ryhmäkohtaisesti huomioiden pelaajan aloittaminen ja/tai lopettaminen (ajankohta), kauden pituus ja toiminnan sisältö. Toiminta sisältää aina ryhmä- & pelaajakohtaisia ns. kiinteitä kustannuksia, jonka johdosta hinnoittelu ei muodostu tasaisesti per kuukausi. Tästä johtuen ilmoitamme aina vain suoraan kokonaishinnan. Hinnoittelu tai mahdolliset alennukset ovat kaikille samat noudattaen seuran linjauksia.

Tavoitteenamme on tuottaa kokonaisvaltaisesti laadukasta urheiluseuratoimintaa..

YHTEYDENOTTO

Kaikki talouteen liittyvät kysymykset seuran toiminnassa jo mukana olevilta tulee lähettää osoitteeseen: talous@westendindians.fi. Kaikki asiat käsitellään sähköpostin välityksellä. Emme siis palvele talousasioissa puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla.

Seuran taloushallinnon vastuu jakautuu useammalle vastuuhenkilölle ja on osittain ulkoistettu tilitoimistollemme. Tämän johdosta seuran toimiston henkilökunta ei pysty palvelemaan talouteen liittyvissä asioissa. Toimisto pystyy kuitenkin kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen/ryhmän kausimaksujen suuruuden.

Juniori- sekä aikuisjoukkueissa pelaavat saavat ensisijaisesti tietoa  kausimaksuista joukkueenjohdon välityksellä.

JOUKKUEIDEN BUDJETIT & KAUSIMAKSUT

Budjetit sekä kausimaksut koostuvat joukkueen koko kauden kustannuksista.

Edustusjoukkueiden, D-E-juniorijoukkueiden sekä Kilpajoukkueiden kausi on 1.5–30.4 ja muissa joukkueissa sekä ryhmissä 1.8–30.7. Kesä- ja heinäkuun toiminta vaihtelee ryhmittäin. Tarkemmat sisällöt toiminnasta saa joukkueenjohdon sekä valmennuksen välityksellä.

Kausimaksut määräytyvät ryhmäkohtaisista ja niiden suuruudet sekä eräpäivät informoidaan kunkin kauden alussa. Seuran kaikissa joukkueissa ja ryhmissä (lukuun ottamatta edustusjoukkueita) on kiinteä kausimaksu. Tiedot (kausimaksun suuruus & eräpäivät) ovat saatavilla joukkueenjohdon välityksellä.

Mahdolliset alennukset esimerkiksi kesken kautta aloittaville pelaajille vahvistaa aina seuran talousvastaavat. Joukkueenjohdolla tai valmennuksella ei ole valtuuksia myöntää alennuksia.

Kausimaksujen laskutuksesta, seurannasta sekä perinnästä vastaa kokonaisuudessaan seuran talousvastaavat. Perintätoimistonamme toimii Visma Duetto.

Joukkueenjohtajat lähettävät seuraavat tiedot toimistolle (toimisto@westendindians.fi) sekä talous@westendindians.fi - osoitteeseen:

 • Pelaajan liittymisestä seuran toimintaan sekä joukkueeseen – ilmoitettava ensimmäinen kerta kun on paikalla harjoituksissa.
 • Pelaajan lopettamisesta joukkueessa tai siirtymisestä seuran toiseen joukkueeseen – ilmoitettava ilmoituspäivä.
 • Pelaajan loukkaantumisista tai poissaoloista jotka ovat (ennalta arvioiden) kestoltaan yli kahden kuukauden pituisia – ilmoitettava päivä jolloin joutunut sivuun ja päivä jolloin palannut joukkueen tapahtumiin.

HARRASTERYHMIEN KAUSIMAKSUT

 • Ryhmän kausimaksu on ennalta määritelty koko kaudeksi ja sen saa tietoon ilmoittautumisen yhteydessä seuran toimistolta (toimisto@westendindians.fi).
 • Harrasteryhmien kauden pituus on erikseen tiedotettu ryhmätarjontainfoissa.
 • Kausimaksujen laskutuksesta, seurannasta sekä perinnästä vastaa kokonaisuudessaan seuran talousvastaavat. Perintätoimistonamme toimii Visma Duetto.

Pelaaja / hänen huoltajansa tulee lähettää tieto seuran toimistolle (toimisto@westendindians.fi):

 • Pelaajan liittymisestä seuran toimintaan sekä joukkueeseen – ilmoitettava ensimmäinen kerta kun on paikalla harjoituksissa.
 • Pelaajan lopettamisesta joukkueessa tai siirtymisestä seuran toiseen joukkueeseen – lopetuspäiväksi kirjautuu ilmoituspäivä.
 • Tarvittavat pelaajatiedot, toimiva laskutusosoite (sähköposti) sekä muut vaadittavat huoltajien yhteystiedot.

Huomioithan, että seuran harraste- sekä kerhoryhmissä on poikkeavia hinnoitteluita joissa tulee sitoutua koko kauden maksuun (500 euroa tai alle / vuosi maksavat ryhmät). Näissä ryhmissä ei myöskään palauteta kausimaksua mikäli pelaaja joistain syystä päättää lopettaa kesken kauden.

KAUSIMAKSUJEN LASKUTUS

 • Seura laskuttaa sähköisesti tulevan kausimaksun viimeistään 2 viikkoa ennen eräpäivää
 • Seura lähettää maksukehotuksen 14 päivää eräpäivän jälkeen
 • Seura lähettää 2. maksukehotuksen 21 päivää eräpäivän jälkeen
 • Seura siirtää maksun perintätoimistolle 28 päivää eräpäivän jälkeen, jolloin ilmoitetaan joukkueen toimihenkilöille tai suoraan pelaajalle / kausimaksuista vastaavalle henkilölle, että kyseinen pelaaja ei saa osallistua toimintaan ennen kuin maksut on suoritettu
 • Seura perii 7,5 % viivästyskorkoa myöhässä olevista kausimaksuista

Pakollisissa maksuaikataulujen uudelleen järjestelyissä tulee neuvotella ennen laskujen erääntymistä seuran talouspuolen kanssa (talous@westendindians.fi)

Kausimaksun voi maksaa myös Edenred Virikesetelillä tai SmartumPaylla. Jos haluat maksaa tällä tavalla, ole yhteydessä talous@westendindians.fi.

Poikkeustilanteissa seuran on mahdollista laskuttaa 7 päivää ennen eräpäivää tai Heti erääntyvänä maksuna. Poikkeustilanteita ovat muun muassa junioriedustusjoukkueiden toimintaansitoutumismaksu, pudotuspelikustannukset, joukkueiden erilliset turnausmaksut sekä mahdolliset kauden päättymisen aikaan suoritettavat tasausmaksut.

Seura perii 5 € laskutuslisän kausimaksuista mikäli laskutettavia eriä on 1-3 ja 5 € huomautuskulun jokaisesta maksumuistutuksesta. Lisäksi perimme 7,5 % viivästyskorkoa myöhästyneistä maksuista

Kausimaksun voi tulla maksamaan käteisellä seuran toimistolle toimiston aukioloaikana jolloin emme peri 5 € laskutuslisää.

KAUSIMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN LOUKKAANTUMISISSA TAI MUISSA PAKOLLISISSA POISSAOLOISSA

Pelaajan loukkaantuessa/sairastuessa (pyydettäessa osoitettava lääkärintodistus) pitkäaikaisesti määräytyvät kausimaksujen alennukset alla olevan mukaisesti. Pelaajan / hänen kausimaksuistaan vastaavan henkilön tulee ilmoittaa välittömästi tilanteen selvittyä joukkueenjohdolle arvioitu poissaoloaika mikäli se todennäköisesti kestää yli kaksi kuukautta.

 • Kahden ensimmäisen kuukauden aikana ei saa alennuksia kausimaksuihin.
 • Kolmannen kuukauden aikana saa alennusta puolet talousvastaavan laskemasta kuukausikohtaisesta maksusta.
 • Mikäli pelaaja on poissa yli kolme kuukautta, niin neljännestä kuukaudesta alkaen hänen ei tarvitse maksaa kausimaksuja niin kauan kuin hän on estynyt osallistumasta joukkueen tapahtumin.
 • Mikäli pelaaja loukkaantuu helmikuun aikana tai tämän jälkeen, tulee hänen maksuista vastaavan henkilön suorittaa kausimaksut kokonaisuudessaan.
 • Mikäli edustusjoukkueen pelaaja loukkaantuu tammikuun aikana tai tämän jälkeen, tulee hänen maksuista vastaavan henkilön suorittaa kausimaksut kokonaisuudessaan.

Kaikki tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti ja alennukset määrittelee seuran talousvastaavat (talous@westendindians.fi). Kaikki alennukset määrätään kuitenkin samalla laskentakaavalla

HUOM! Huomioithan, että seuran harraste- sekä kerhoryhmissä (500 euroa tai alle / vuosi maksavat ryhmät) on poikkeavia hinnoitteluita joissa ei ole mahdollista huomioida loukkaantumisia tai sairastumisia alennuksien muodossa. Näissä ryhmissä ei myöskään palauteta kausimaksua.

LOPETTAMINEN

Pelaajan / pelaajan kausimaksuista vastaavan henkilön tulee informoida kirjallisesti joukkueen toimihenkilöille sekä seuran taloudelle (talous@westendindians.fi) lopettamisesta, tämä päiväys määritellään ns. irtisanoutumiseksi joukkueen toiminnasta.

Johtuen joukkueen kulujen kohdistumisesta etupainotteisesti sekä pakollisista kausikohtaisista sitoutumisista mm. sarjoihin, vuoroihin sekä toimihenkilöihin, pelaajan lopettaessa määräytyy kausimaksut seuraavalla tavalla:

 • Kausimaksujen suuruus lasketaan siten, että pelaajan / pelaajan kausimaksuista vastaavan henkilön tulee maksaa ajallisesti vielä 1kk ajan kausimaksuja. Kausimaksun suuruuden määrittelee aina seuran talousvastaavat (talous@westendindians.fi)
 • Mikäli pelaaja lopettaa helmikuun aikana tai tämän jälkeen, tulee hänen maksuista vastaavan henkilön suorittaa kausimaksut kokonaisuudessaan.
 • Mikäli edustusjoukkueen pelaaja lopettaa tammikuun aikana tai tämän jälkeen, tulee hänen maksuista vastaavan henkilön suorittaa kausimaksut kokonaisuudessaan.

HUOM! Huomioithan, että seuran harraste- sekä kerhoryhmissä on poikkeavia hinnoitteluita joissa tulee sitoutua koko kauden maksuun (500 euroa tai alle / vuosi maksavat ryhmät). Näissä ryhmissä ei myöskään palauteta kausimaksua.

LASKUTUSOSOITE

Pelaajan maksuista voi vastata vain yksi henkilö, jonka sähköpostiosoite tulee olla aina toimiva. Mahdollisista muista järjestelyistä tulee pelaajan / hänen huoltajiensa sopia keskenään. Seuran talous saa pelaajan/huoltajan laskutusosoitteen joukkueissa joukkueenjohdon välityksellä sekä harrasteryhmissä suoraan ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli sähköpostiosoitteesi vaihtuu tai haluat vaihtaa sähköpostiosoitetta mihin haluat laskut lähetettäväksi, tulee tämä ilmoittaa joukkueenjohtajille tai harrasteryhmissä osoitteeseen: toimisto@westendindians.fi & talous@westendindians.fi   

HUOM!

Seuramaksu sisältyy aina kausimaksuun ja se veloitetaan välittömästi ensimmäisen kausimaksusuorituksen yhteydessä.

Mikäli toiminta joudutaan keskeyttämään esimerkiksi covid-19 epidemian johdosta terveysviranomaisen ja/tai aluehallintoviranomaisten ja/tai valtioneuvoston määräyksellä yli kuukaudeksi, pyrimme mahdollisuuksien mukaan korvaamaan/palauttamaan rahat peruuntuneiden vuorojen osalta, pois lukien aiheutuneet kiinteät kustannukset.

Westend Indians kohtelee kaikkia toimintaan osallistuvia tasa-arvoisesti sekä seuran linjausten ja toimintatapojen mukaisesti. Mahdollisista erikoistilanteissa päätökset tekevät seuran talousvastaavat ja toiminnanjohtaja.

Pidämme oikeuden muutoksiin.

AVUSTUKSET

Seura jakaa Hiawatha-tukirahastostaan avustusta kausimaksuihin tukea tarvitseville. Kaikki Heimolaiset voivat anoa tukea seuralta. 

 

Avustuksia jakamalla pyritään tarjoamaan erityisesti junioreille mahdollisuus olla osa Heimoa, vaikka perheen tai harrastajan taloustilanne olisi haastava. Luottamuksellinen tukihakemus on saatavilla toimistolta pyynnöstä ja se tulee toimittaa täytettynä osoitteeseen: toimisto@westendindians.fi tai lähettää postiosoitteeseen: Otaranta 6, 02150 Espoo.

  

Tukirahaston pääyhteistyökumppanina toimii Rantalainen Oy.Rantalainen